sentius-home

Gizlilik Politikası

SENTIUS HOME, müşterilerine daha güvenli bir sanal alışveriş ortamı sunmak için aşağıdaki gizlilik ve güvenlik politikalarına uyar ve uyulmasını şart koşar.

E-posta adresiniz hiçbir nedenle ve hiçbir taraf nezdinde açıklanmayacak ve kullanılmayacak olup, belirli zamanlarda yeni ürün, kampanya tanıtımları ve favori.com.tr ile ilgili bilgilendirmelerde kullanılacaktır.

Bize verdiğiniz kişisel bilgiler, sizin onayınız dışında diğer müşteriler, kişiler ya da tüzel kişilikler ile paylaşılmayacaktır.

Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde saklanmamakta ve kredi kartı bilgileriniz hiçbir zaman sizden istenmeyecektir. Bu bilgiler sadece satın alma sürecinde bankadan ödeme onayı alımında kullanılacaktır. Kredi kartı bilgileriniz, yüksek güvenlik şartları altında ilgili bankalara ikili bağlantılarla iletilecektir.

SENTIUS HOME, 6502 sayılı “ Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” hükümlerini eksiksiz yerine getirmeyi taahhüt eder.

Güvenlik Politikası:

https://www.sentiushome.com ‘da satın alma sürecinin tüm aşamaları güvenlik altına alınmıştır.

Sitemizin tüm sayfaları geçerli güvenlik sertifikalarıyla koruma altına alınmıştır. Web sitemizin adresinin önünde yazan ifadenin “http://” değil de, “https://” şekilde yazması veri aktarım protokolünün güvenli olduğunu simgeler. Ayrıca adres çubuğunuzun sol tarafında bulunan kilit işaretine tıkladığınızda sitenin güvenlik ve sertifika durumunu inceleyebilirsiniz.

Kredi kartı bilgilerinizin bankaya aktarılması sürecindeki güvenlik, bankanın sunduğu maksimum güvenlik ile gerçekleşmektedir. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan bankanın POS sistemine  aktarmaktadır, e-posta ve ya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır. Anlık olarak gerçekleştirilen işlem sonucu kart bilgilerinize tarafımızdan dahi erişilmesi mümkün değildir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDABİLGİLENDİRME

Değerli Müşterimiz, bir kişinin kimliğini belirlemeye yarayan her türlü bilgi kişisel veridir.  Kişisel verileriniz, ürünlerimizi müşterilerimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek, satış, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerimizi müşterilerimize yararlı olacak şekilde yürütebilmek amacıyla EKOTEM ENDÜSTRİYEL tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.  Bu nedenle; Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, başkalarına aktarılması ve bu konudaki haklarınızla ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerin Toplanması:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sözlü, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir:

Üyelik formu, sözleşme, iletişim formu, e-posta v.s dökümanlar

İnternet sitelerimize giriş yapmanızı sağlayan sosyal medya ağları, arama motorları

Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler Şirketimiz adına veri işleyen yahut şirketimize destek veren üçüncü kişiler Çalışanlarımız, dijital pazarlama, çağrı merkezi ve müşteri hizmetleri kanallarımız, Bayilerimiz ve diğer satış ağı

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Yukarıda sayılan kanallarla toplanacak olan kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere, mevzuatta uygun şekilde tamamen veya kısmen kaydedilebilir, saklanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. 

Kişisel Verilerin Aktarılması/paylaşılması:

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak;

Grup Şirketlerimizle, İş ortaklarımızla,  bayilerimizle, 

Mevzuat gereği bilgi verilmesi zorunlu olan düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, adli veya resmi makamlarla,

Kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve sunucu desteğini veren kişi ve kurumlarla,

Şirketimiz adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ve profilleme alanında,  satış ve pazarlama alanında destek veren firmalarla

paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kişisel veri sahibi olarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini ve durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

kişisel verilerinizin aktarıldığı Yurt içindeki ve yurt dışındaki kişileri öğrenme,

Kişisel verilerinizin 6698 sayılı KVKK şartları dahilinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız vardır.

Yukarıda belirtilen haklarınızla ilgili talebinizi;

a) Noter vasıtasıyla yazılı olarak şirketimizin Oğlananası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No: 71 Menderes, Izmir, Turkey adresine göndererek,

b) 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan “güvenli elektronik imza” ile imzalamak suretiyle Şirketimizin aşağıda yazılı elektronik posta adresine göndererek iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etmeniz halinde üyelik sistemimizden çıkacağınızı ve bu kapsamda, üyelik sistemimizin sağladığı avantajlardan ilgili tarihten itibaren yararlanamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.

Veri Sorumlusu: SENTIUS HOME

MERSİS No      : 

Adres                 : Oğlananası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No: 71 Menderes, Izmir, Turkey

E-posta Adresi  :  [email protected]

Telefonu            :  0 554 204 73 36

Tarafınızla bir sözleşme kurulması durumunda,  sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olanlar dışındaki kişisel verileriniz,  bu metni okuduktan sonra vereceğiniz açık rızanız olmaksızın işlenmeyecektir. Sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olan kişisel verileriniz dışındaki kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermeme hakkınız olduğunu, tarafınızla sözleşme kurulması veya ürün satın almanız için bu açık rızanın bir ön şart olmadığını bildiririz.

soru-icon